środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyj��tkowymi przypadkami.

Budowa ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Sztachety z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety plastikowe na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz